مصرف دارو در بارداری

مصرف دارو در بارداری

مجاز بودن یا نبودن یک دارو در بارداری بستگی زیادی به نوع دارو، دوز دارو، سن جنین و وضعیت رشدی او، دارد. داروها برحسب عوارض قطعی و احتمالی که ممکن است در بارداری به همراه داشته باشند، به 5 گروه تقسیم می‌شوند. مصرف داروهایی که در گروه A و B قرار می‌گیرند، در بارداری مجاز است؛ در مصرف داروهای گروه C باید احتیاط شود. مصرف داروهای گروه D تنها در موارد ضروری و در دوره و دوز محدود، مجاز است. مصرف داروهای گروه X نیز، در بارداری ممنوع است.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به مصرف دارو در بارداری گردآوری شده است؛ مانند عوارض پنی سیلین در بارداری، مصرف آنتی بیوتیک در بارداری، مصرف داروهای اعصاب در بارداری و بسیاری موارد دیگر. هدف از مقالات این بخش، این است که آگاهی شما در این زمینه افزایش پیدا کند، تا از بروز هرگونه عوارض برای جنین و خودتان، پیشگیری نمایید. اگرچه مصرف برخی داروها در دوران بارداری بی‌خطر است؛ اما مصرف اغلب داروها به دلیل عوارض بلندمدت یا کوتاه‌مدتی که ممکن است ایجاد کنند، ممکن است ممنوع باشد و یا تنها در شرایط خاصی، تجویز شود.

 

مقالات مصرف دارو

پرسش و پاسخ مادران