معنی اسم آبانه

منسوب به آبان

ریشه اسم آبانه

فراوانی اسم آبانه

تا کنون کسی با نام آبانه در گهواره ثبت نام نکرده است.