معنی اسم آبان مهر

آن که محبت او چون فرشته آبان است

ریشه اسم آبان مهر

فراوانی اسم آبان مهر

تا کنون کسی با نام آبان مهر در گهواره ثبت نام نکرده است.