معنی اسم آبگل

گلاب مایعی خوشبو که از برگ گلها بدست می آید

ریشه اسم آبگل

فراوانی اسم آبگل

تا کنون کسی با نام آبگل در گهواره ثبت نام نکرده است.