معنی اسم آب حیات

آب (فارسی) + حیات(عربی) در افسانه ها آب زندگانی که عمر جاویدان می دهد

ریشه اسم آب حیات

فراوانی اسم آب حیات

تا کنون کسی با نام آب حیات در گهواره ثبت نام نکرده است.