معنی اسم آروا

نام فرشته ای در آیین زرتشت

ریشه اسم آروا

فراوانی اسم آروا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام آروا ثبت نام شده اند.