معنی اسم آگرین

آتشین، به رنگ آتش

ریشه اسم آگرین

فراوانی اسم آگرین

در حال حاضر ۳۰ نفر در گهواره با نام آگرین ثبت نام شده اند.