معنی اسم احیا

زندگان، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست وسوم ماه رمضان، در اصل احیاء

ریشه اسم احیا

فراوانی اسم احیا

تا کنون کسی با نام احیا در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم احیا

اینو که قبلا جواب دادیم، پس چرا جواب هامون حذف شدن🤔🤔🤔
مامان نیکان