معنی اسم اختر

گلی به رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی،و زرد که ریز است و به شکل خوشه روی گیاه می شکفد، ستاره، بخت، طالع

ریشه اسم اختر

فراوانی اسم اختر

تا کنون کسی با نام اختر در گهواره ثبت نام نکرده است.