معنی اسم ادلیا

شکر خدا ، سپاس از خدا

ریشه اسم ادلیا

فراوانی اسم ادلیا

در حال حاضر ۸۴ نفر در گهواره با نام ادلیا ثبت نام شده اند.