معنی اسم ادلیا

شکر خدا ، سپاس از خدا

ریشه اسم ادلیا

فراوانی اسم ادلیا

در حال حاضر ۱۱۹ نفر در گهواره با نام ادلیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ادلیا

شکر وسپاس خدا ولی شناسنامه به اسم آدلیا ثبت کرد
مامان ادلیا
به معنی پرستش خدا میشه ادلیا ولی ثبت احوال آدلیا ثبت کرده آدلیا به معنی پرستش خدا ادلیا به معنی صاحب ثروت
مامان ادلیا
𝙲𝚑𝚘𝚗 𝚋𝚎 𝚖𝚊𝚗𝚒𝚒𝚒 𝚜𝚑𝚘𝚔𝚛 𝚟𝚊 𝚜𝚎𝚙𝚊𝚜 𝚔𝚑𝚘𝚍𝚊 𝚋𝚘𝚍 .
مامان ادلیا
معنی اسم ادلیا دوست داشتم شکر و سپاس خداوند و کنار اسم خودم و همسرمم عالی میشد
مامان نخودی جون