اسم فارسی دختر با ا

نام معنی نام جزییات
الینا نام روستایی در نزدیکی رودیار مشاهده
السا نان خواه - دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاش... مشاهده
ارغوان گلی قرمزرنگ مشاهده
اسرا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه اِسرا با تلفظ/es.rā/... مشاهده
الیسا دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عرب... مشاهده
الناز ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
ایرن نام ملکه روم شرقی مشاهده
الیکا نام روستایی در مازندران مشاهده
افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا مشاهده
اویسا آویسا ، پاک و تمیز مانند آب مشاهده
افسون سحرانگیزی، جاذبه مشاهده
ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامن... مشاهده
امیتیس آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
انوشا شادی و خوشحالی و شادمانی ، همچنینن ماندنی و جاودان... مشاهده
ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ... مشاهده
انار میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و م... مشاهده
انوشه جاودان، شادمان، خوشحال، از شخصیتهای شاهنامه، نام ش... مشاهده
افروز ریشه افرختن مشاهده
ایرسا آلیسا - رنگین کمان - به بوته سوسن کبود نیز بدان جه... مشاهده
ایرانا مرکب از ایران + الف اطلاق مشاهده
اریکا نام روستایی در استان مازندران مشاهده
الیما سرزمین کوهستانی و بر گرفته از نام ایلام و قوم ایلا... مشاهده
اطلسی اطلس(معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگها... مشاهده
اندیشه آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر مشاهده
اسپنتا سپنتا ، پاک و مقدس مشاهده
امیرا امیر(عربی) + ا (فارسی) امیره مشاهده
اردک دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
اسپانتا سپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
ایل ناز ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز مشاهده
استاتیرا همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
ایلیکا الیکا ، هل ، گیاهی از تیره زنجبیلیان مشاهده
اشلی نام کوهی در مازندران مشاهده
اشک آبی که از چشم می‌ریزد مشاهده
افشید روشنایی خورشید مشاهده
ارسا ارس مشاهده
اسپنوی از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر تژاو تورانی در زمان... مشاهده
اسفند دخت مرکب از اسفند( نام ماه دوازدهم از سال شمسی) + دخت... مشاهده
ایواز آراسته و پیراسته مشاهده
افروغ تابش روشنی - شعاع آفتاب تابش ماه - نام یکی از شارح... مشاهده
افرینا نام دختر سیامک پیشدادی مشاهده
افسر کلاه پادشاهی، تاج مشاهده