معنی اسم ارنواز

مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دارنده سخن سزاوار، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو دختر جمشید پادشاه پیشدادی

ریشه اسم ارنواز

فراوانی اسم ارنواز

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام ارنواز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارنواز

ارنواز اسم دختر جمشید پادشاه اسطوره ای ایران در شاهنامه هست. من با خوندن شاهنامه به این اسم علاقه مند شدم
بابای ارنواز
ارنواز واسم معنی خیلی خوب پر محتوایی داشت و هم اینکه اسم اصیل ایرانی بود ، ارنواز یعنی کسی سخن شایسته میگه و حرف زدنش موجب رحمت
مامان ارنواز