معنی اسم اروس

سفید ، درخشان، زیبا

ریشه اسم اروس

فراوانی اسم اروس

تا کنون کسی با نام اروس در گهواره ثبت نام نکرده است.