معنی اسم افروز

ریشه افرختن

ریشه اسم افروز

فراوانی اسم افروز

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام افروز ثبت نام شده اند.