معنی اسم اویتا

بی همتا.تک

ریشه اسم اویتا

فراوانی اسم اویتا

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام اویتا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اویتا

اویتا ینی بی همتا و تک
مامان اویتا
اویتا یه اسم پهلوی میباشد و به معنیه بی همتا و تک است و همین ک اسم های مشابه بهش زیاده مث آویتا ولی اسم دختر من evita نوشته و گفته میشه
مامان اویتا