معنی اسم اوینار

عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین

ریشه اسم اوینار

فراوانی اسم اوینار

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام اوینار ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اوینار

اسم آوینار ریشه کوردی داره یعنی دوست داشتن در حد کمال و عشق آتشین اسم آوینار آرزوی عموی بزرگش بود که متاسفانه جوان مرگ شده بود و آرزو داشت اگر خودش یا خواهر برادرهای دیگر دختر دار شد این اسم رو بزار ولی قسمت دختر خودش نشد و ما این اسم رو بخاطر عمو اسماعیل گذاشتیم و اسمش یادگار عمو اسماعیلش هست
مامان اوینار