معنی اسم ایرن

نام ملکه روم شرقی

ریشه اسم ایرن

فراوانی اسم ایرن

در حال حاضر ۴۵ نفر در گهواره با نام ایرن ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ایرن

اسم مامانم ایرن بود😍معنیه اسم الهه صلح و دوستی...منم گذاشتم روی گل دخترم
مامان ایرن
اسم دخترم رو ایرن گذاشتم چون به نظرم خیلی خاص....به معنای ایران ...
مامان ایرن