معنی اسم ایلار

مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست.

ریشه اسم ایلار

فراوانی اسم ایلار

در حال حاضر ۷۲ نفر در گهواره با نام ایلار ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ایلار

اسم آیلار اسمی با ریشه ترکی از اونجایی که اصالتا ترک هستم این اسم را خیلی دوست داشتم با شوهرمم در میون گذاشتم و اونم موافق بود تصمیمون قطعی بود و بعد از سونو تعیین جنسیت اسم را انتخاب کردیم اسم آیلار به معنی مثل ماه،زیبا رو است 😍
مامان آیلار
سلام اسم ویانا باباش خوشمون اومد معنی هم زیاد داره تواینترنت ازخدا میخوام به خیر خوشی بچم بزرگ بشه وبقیه بچه ها
مامان ویانا
اول قراربوداسمش مهناباشه تا7ماهگی ام همه همین اسمومیگفتن اخرای بارداری به همسرم گفتم مهناعربیه بیایه اسم ایرانی(فارسی) پیداکنیم ک نتونستیم وچون ترک هستیم توگوگل دنبال اسم میگشتم ک آیلارودیدم خیلی خوشم اومدوهمسرمم خوشش اومدوهمین شداسم دخترگلمون همچون ماه
مامان ایلار