معنی اسم بارلی

بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند

ریشه اسم بارلی

فراوانی اسم بارلی

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام بارلی ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بارلی

راستش من از قبل اسم دخترمو انتخاب نکرده بودم ولی از وقتی فهمیدم که نی نی ام دختره تو اینترنت سرچ میکردم و هر اسمیو که به دلم می نشست با معنیش یاداداشت میکردم وبعدشم نظر شوهرمو میپرسیدم بابای نی نی هم گاهی موافقت میکرد و گاهیم مخالفت .از ماه چهارم و پنجم من دخترمو مانلی صدا میکردم ولی تقریبا از ماه هفت و هشت بود که دیگه به صورت جدی دنبال اسم بودم خواهرم پیشنهاد اسم نیل داد ولی من خیلی خوشم نمی اومد اما بالاخره اسم زیبای نیلا رو برای دخترم انتخاب کرد که هم خیلی به دل میشینه هم اینکه خیلی معنی زیبایی داره .نیلا به معنی آبی اسمان و آبی دریا و گرانبها و باارزش هستش که من معنی گرانبها و باارزش که دیدم واقعا عاشق اسم نیلا شدم به بابای نی نی هم گفتم اونم موافقت کرد
مامان مامان نیلا
اسم پسر من الوین هس
مامان الوین
از وقتی رو دخترم باردار بودم و فهمیدیم دختر هست شوهرم اسم روشنک رو پیشنهاد داد هم به اسم پسرمون میاد رادمهر، هم تلفظ ش قشنگه و هم اسم اصیل فارسی هست به معنی روشنایی
مامان روشنک