معنی اسم باروشه

بادبزن

ریشه اسم باروشه

فراوانی اسم باروشه

تا کنون کسی با نام باروشه در گهواره ثبت نام نکرده است.