معنی اسم باریزان

رواج ، برکت

ریشه اسم باریزان

فراوانی اسم باریزان

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام باریزان ثبت نام شده اند.