معنی اسم باستینگ

گل نو شکفتة

ریشه اسم باستینگ

فراوانی اسم باستینگ

تا کنون کسی با نام باستینگ در گهواره ثبت نام نکرده است.