معنی اسم باسکار

قدرتمند ، توانمند در بحث و استدلال

ریشه اسم باسکار

فراوانی اسم باسکار

تا کنون کسی با نام باسکار در گهواره ثبت نام نکرده است.