معنی اسم بالین

کمکی دیوار و ستون ، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون

ریشه اسم بالین

فراوانی اسم بالین

تا کنون کسی با نام بالین در گهواره ثبت نام نکرده است.