معنی اسم برفین

سفید و زیبا مانند برف

ریشه اسم برفین

فراوانی اسم برفین

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام برفین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم برفین

پدرش گزاشته معنی اسم برفین خوشهالی ❤️❤️❤️
مامان برفین