معنی اسم بشدار

سهیم، شریک

ریشه اسم بشدار

فراوانی اسم بشدار

تا کنون کسی با نام بشدار در گهواره ثبت نام نکرده است.