معنی اسم بلقیس

ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت

ریشه اسم بلقیس

فراوانی اسم بلقیس

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بلقیس ثبت نام شده اند.