معنی اسم بناز

نازنین

ریشه اسم بناز

فراوانی اسم بناز

تا کنون کسی با نام بناز در گهواره ثبت نام نکرده است.