معنی اسم بنگین

زندانی ابد

ریشه اسم بنگین

فراوانی اسم بنگین

تا کنون کسی با نام بنگین در گهواره ثبت نام نکرده است.