معنی اسم بیسان

جالیز

ریشه اسم بیسان

فراوانی اسم بیسان

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام بیسان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بیسان

خواهرم باردار بود و اسم بیسانو خوشش اومده بود منم خیلی خوشم اومد🥺🥺ولی اون این اسم نذاشت و ماهورا گذاشت ....ازونجایی ک من خیلی خوشم اومده بود گذاشتم بیسان ...قبلاهم تو سریال های ترکیه اسم بیسان شنیده بودم🤩بیسان یعنی بی همتا،تَک
مامان بیسان