معنی اسم بی بی ناز

بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده

ریشه اسم بی بی ناز

فراوانی اسم بی بی ناز

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بی بی ناز ثبت نام شده اند.