معنی اسم تاتیانا

تاتینا ، پرنده شکاری

ریشه اسم تاتیانا

فراوانی اسم تاتیانا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تاتیانا ثبت نام شده اند.