معنی اسم تاج خاتون

ملکه، شاهزاده خانم

ریشه اسم تاج خاتون

فراوانی اسم تاج خاتون

تا کنون کسی با نام تاج خاتون در گهواره ثبت نام نکرده است.