معنی اسم تاج دخت

تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر)

ریشه اسم تاج دخت

فراوانی اسم تاج دخت

تا کنون کسی با نام تاج دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.