معنی اسم تاج مهر

آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، بسیار زیبا

ریشه اسم تاج مهر

فراوانی اسم تاج مهر

تا کنون کسی با نام تاج مهر در گهواره ثبت نام نکرده است.