معنی اسم تبسم

خنده بدون صدا، لبخند

ریشه اسم تبسم

فراوانی اسم تبسم

در حال حاضر ۴۰۱ نفر در گهواره با نام تبسم ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم تبسم

قبل از ازدواج .چون عاشق این اسم بودم
مامان تبسم
منم عاشق اسم تبسم بودم ون دختر بزرگم ترنم گذاشتم این دختر رو هم گذاشتیم تبسم به معنی لبخند زندگی واژه قرآنی ابتسام هست. دخترم پس فردا تولد یکسالکی هست
مامان تبسم
اسم دختر بزرگم ترنم گفتیم یه اسم بزاریم که بهش بیاد بعد کلی اسم انتخاب کردن که آخرش شد تبسم😍😍
مامان تبسم
همسرم پیشنهاد داد منم از معنی و تلفظش خوشم میومد،این شد که دختر خشگلم شد تبسم خانم
مامان تبسم
بابای تبسم : مامانش میخواست بزاره روشنا و من گفتم تبسم ، اخر به پسر خالش که دوساله هستش گفتم عمو برای آبجی اسم چی بزاریم 😁 یا 💡 گفت خنده و تایید شد تامام
مامان تبسم
بعد ۱۳سال دختر دارشدم و آرزوی مامانم برآورده شد و اسمی که دوست داشت و گذاشتن
مامان تبسم
از دوران مجردی این اسمو بخاطرمعنیش دوست داشتم دوسدارم دخترم همیشه رولباش خنده باشه ھمیشہ تبسم داشتہ باشہ شادباشہ😍😍😍
مامان تبسم
سلام من از زمانی که فهمیدم باردارهستم با پدرتبسم جان قرار شد بچه اول من اسمشو انتخاب کنم منم چند وقت درگیر اسم بودم تا اینکه بین اسم تبسم ترمه تارا تبسم انتخاب کردم اسم تبسم وقتی می شنیدم بهم آرامش میداد
مامان تبسم