معنی اسم ترلان

پرنده ای از خانواده باز شکاری

ریشه اسم ترلان

فراوانی اسم ترلان

در حال حاضر ۱۱۲ نفر در گهواره با نام ترلان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ترلان

یکی از دلایلش این بود که خواهر ترلان اسمش ترنم بود و ما دوست داشتیم اسمی انتخاب کنیم که تو هر کوی و برزن که راه میریم اسمش به گوشمون نخوره مثل بعضی اسمها که توی مجلس از هر گوشه شنیده میشه واسه همین این اسم و انتخاب کردیم
مامان ترلان
اسم دختر منم ترلان عاشق اسمشم
مامان ترلان
خواهرم این اسم رو دوست داشت منم چون گیج اسم گذاشتن بودم و دیدم این اسم هم تلفظش قشنگه هم معنیش گذاشتمش ترلان
مامان ترلان
من اسم ترلانو انتخاب نکردم پدرم انتخاب کردن بخاطر همین خیلی دوسش دارم معنیشم پرنده ی شکاریه و واقعا ترلان من مثل پرنده ی شکاری میمونه و اسمش بهش خیلی میاد😊
مامان ترلان