معنی اسم تندیس

مجسمه

ریشه اسم تندیس

فراوانی اسم تندیس

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام تندیس ثبت نام شده اند.