معنی اسم تنی نار

در گویش مازندران شکوفه انار

ریشه اسم تنی نار

فراوانی اسم تنی نار

تا کنون کسی با نام تنی نار در گهواره ثبت نام نکرده است.