معنی اسم تهمینه

نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب

ریشه اسم تهمینه

فراوانی اسم تهمینه

در حال حاضر ۴۹ نفر در گهواره با نام تهمینه ثبت نام شده اند.