معنی اسم توراکینا

نام همسر اکتای قاآن مغول

ریشه اسم توراکینا

فراوانی اسم توراکینا

تا کنون کسی با نام توراکینا در گهواره ثبت نام نکرده است.