معنی اسم تکتا

بی همتا

ریشه اسم تکتا

فراوانی اسم تکتا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام تکتا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم تکتا

دوتااسم انتخاب کردیم تاراوتکتا..پدرش که رفت شناسنامه بگیره تکتارونوشت گفت چون معنیش میشدتک بودن همدم وهمراه خدابودن بافرشتهاهمنشین شدن..
مامان تکتا