معنی اسم تیراژه

رنگین کمان، قوس قزح

ریشه اسم تیراژه

فراوانی اسم تیراژه

تا کنون کسی با نام تیراژه در گهواره ثبت نام نکرده است.