معنی اسم تی تی گل

گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل

ریشه اسم تی تی گل

فراوانی اسم تی تی گل

تا کنون کسی با نام تی تی گل در گهواره ثبت نام نکرده است.