معنی اسم ثریا

پروین(ستاره)

ریشه اسم ثریا

فراوانی اسم ثریا

در حال حاضر ۲۰ نفر در گهواره با نام ثریا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ثریا

ما اسم ثریا رو به اسم مادربزرگش گذاشتیم،مادربزرگشم در قید حیاته،ثریا یعنی ملکه ای با چشمان سبز
مامان ثریا