معنی اسم جانبانو

بانویی که چون جان عزیز است

ریشه اسم جانبانو

فراوانی اسم جانبانو

تا کنون کسی با نام جانبانو در گهواره ثبت نام نکرده است.