معنی اسم جمیله

زیبا، زن زیبا

ریشه اسم جمیله

فراوانی اسم جمیله

تا کنون کسی با نام جمیله در گهواره ثبت نام نکرده است.