معنی اسم جمیله

زیبا، زن زیبا

ریشه اسم جمیله

فراوانی اسم جمیله

تا کنون کسی با نام جمیله در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا