معنی اسم جهان خاتون

خاتون جهانیان، بانوی جهانیان ، شاعره ایرانی در قرن هشتم

ریشه اسم جهان خاتون

فراوانی اسم جهان خاتون

تا کنون کسی با نام جهان خاتون در گهواره ثبت نام نکرده است.