معنی اسم جواهر

جمع جوهر، هر یکی از سنگهای گران بها مانند یاقوت یا زمرد

ریشه اسم جواهر

فراوانی اسم جواهر

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام جواهر ثبت نام شده اند.