معنی اسم حبیبه

مؤنث حبیب، معشوقه

ریشه اسم حبیبه

فراوانی اسم حبیبه

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام حبیبه ثبت نام شده اند.